Южно-сахалинские технопарки сети «Кванториум» набирают учеников

Южно-сахалинские технопарки сети «Кванториум» набирают учеников

https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/yuzhno-sakhalinskie-tekhnoparki-seti-kvantorium-nabirayut-uchenikov