Волгоградские предприятия добавят в каталог 3D-печати Минпромторга РФ

Волгоградские предприятия добавят в каталог 3D-печати Минпромторга РФ

https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/the-volgograd-enterprises-will-add-to-the-directory-3d-printing-indust/