Общественные и семейные отношения у кхмеров

Общественные и семейные отношения у кхмеров

http://lib7.com/narody-jugo-vostochnoj-azii/1815-obschestvennye-i-semejnye-otnoshenija-religija-i-kulturnaja-zhizn-khmerov.html