Роль семьи в Древнем Египте

Роль семьи в Древнем Египте

https://cyberleninka.ru/article/v/brachno-semeynye-otnosheniya-v-hudozhestvennyh-pamyatnikah-drevnego-egipta